OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK

A felelős demokratikus részvétel tanulható. Az oktatási anyagok minderre két szinten készítik fel a hallgatókat. Az első szint a közélet szintje, az egyetemen kívüli világ, melyben az oktatási anyagok által feldolgozott témakörök a demokratikus közélet alapkérdéseiként jelennek meg.

A VEDD KI A RÉSZED a tájékozott közösségi részvétel és a jogtudatosság elősegítése, a demokratikus és emberi jogi elköteleződés ösztönzése érdekében kínál oktatási segédanyagokat elsősorban pedagógusok és egyetemi oktatók számára.
Az oktatási anyagok felhasználása mellett lehetőséget teremtünk arra, hogy az azokat igénybe vevő pedagógusok és oktatók megoszthassák tapasztalataikat egymással és velünk is.

A demokrácia záloga, hogy a fiatal generációk közös európai értékeink iránt elkötelezett, aktív és felelős polgárokként vegyenek részt közös ügyeink eldöntésében.
Az oktatási anyagok szerzői és a projekt megvalósulását támogató Holland Királyság osztoznak a projekt céljait meghatározó alapvető értékek tiszteletében.

TANÁROKNAK

A felelős demokratikus részvételt is tanulni kell, az ehhez szükséges ismereteket, készségeket és motivációt el kell sajátítani, ki kell fejleszteni.
VEDD KI A RÉSZED oldalán fellelhető oktatási anyagok a mindennapok pártpolitikai vitáitól eltávolodva, pártpolitikai állásfoglalás nélkül dolgoznak fel közéleti kérdéseket. Anyagaink összhangban állnak a Nemzeti Alaptantervben lefektetett nevelési célokkal, elsődleges céljuk, hogy pedagógusok

és felsőoktatásban oktatók szakmai – jogi és részint módszertani – támogatást kapjanak munkájukhoz. Úgy alakítjuk ki őket, hogy a különféle szakmai ismeretekkel rendelkező pedagógusok, oktatók számára is felhasználhatók legyenek, különböző tanórák keretében, illetve más foglalkozásokon is.
Az oktatási anyagok figyelembe veszik a változó technikai-technológiai környezetből fakadó igényeket és a korosztályok ismereteit.

DIÁKOKNAK

Tudni szeretnéd, milyen jogok illetnek meg? Szeretnél valamit tenni a közösségért, de nem tudod, hogyan állj neki? Akkor jó helyen jársz!
A Vedd ki a részed! az aktív közösségi részvétellel kapcsolatos, fiataloknak szóló programokat gyűjti össze. Ezek a programok elég széles körűek, de közös tulajdonságuk, hogy segítenek a középiskolás diákoknak és egyetemistáknak részt venni a számukra fontos közügyekben, és eligazodni a részvétel lehetőségei között – legyen szó akár valamilyen közösségi munkáról vagy döntéshozatalról

Miért fontos ez? Mert az európai demokráciák működésének egyik alapvető pillére, hogy a fiatalok is részt vegyenek a közügyekben, valamint hogy ezt tudatosan, felelősen és önként tegyék. Hiszen a jelen döntéseinek következményeit ti, fiatalok viselitek majd a jövőben.
Az oldalon szereplő oktatási segédanyagok elsősorban pedagógusoknak és egyetemi oktatóknak készültek, de te is ráakadhatsz köztük sok, téged érdeklő projektre.            Sőt, ha valamelyik program felkelti az érdeklődésedet, akár fel is hívhatod a tanáraid figyelmét rá, hátha ők még nem találkoztak a Vedd ki a részed!– programmal.

KIK VAGYUNK?

  • Az atlatszo.hu oknyomozó újságíró központ fő célja az átláthatóság és elszámoltathatóság előremozdítása és az információszabadság támogatása Magyarországon.
  • Az EKINT az alkotmányosság, a demokratikus jogállam és az egyéni jogok szabadelvű felfogásának elkötelezett képviselője. Újszerű intézményi formában végzett munkájával a demokratikus magyar közélet formálásának igényével lép fel.
  • A Magyar Helsinki Bizottság civil jogvédő szervezet, amely az emberi méltóságot védelmezi a jog és nyilvánosság eszközével. Segítséget nyújtunk menekülőknek, fogvatartottaknak és a hatósági erőszak áldozatainak.
  • Az 1994-ben alapított Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány azért jött létre, hogy Magyarországon legyen egy erős, a társadalmi érdekeket képviselni tudó civil szektor.
  • A Társaság a Szabadságjogokért egy emberi jogi jogvédő civil szervezet, azért dolgozunk, hogy Magyarországon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat.
  • A Transparency International Magyarország független, szakmai szervezetként elősegíti a korrupció megfékezését, ösztönzi az átláthatóságot és a számonkérhetőséget a közhatalmi döntéshozatalban és a közpénzeket érintő folyamatokban, valamint javítja a közérdekű információk elérhetőségét.