Közérdekű adatigénylés

MÓDSZERTANI BEVEZETŐ

A tanagyag célja, tartalma

 • Célcsoport
  • 9-12. osztályosok
  • osztályfőnöki óra, állampolgári ismeretek
 • Megismertetni a diákokkal a közérdekű adatok
  • fogalmát
  • célját
  • hasznosságát
 • Megismertetni a diákokkal a közérdekű adatokhoz való hozzáférés lehetőségeit
  • hazai és
  • európai szinten

Szükséges eszközök

 • A5-ös lapok
 • Mágnestábla mágnesekkel vagy tábla és cellux
 • Kréta
 • Terem körbe rendezett padokkal, székekkel
 • Opcionális: egy számítógép internethozzáféréssel, kivetítővel és a tanár előzetes regisztrációja a KiMitTud és az AskThe EU weboldalra

ÓRATERV

Bemelegítés 1: Állampolgári részvétel, közérdek 0-6. perc

Beszélgetés a tanár vezetésével, a kérdésekkel

Cél: minél több diákot bevonni a beszélgetésbe, a fogalmakat alapszinten bevezetve

 • Mi az az állampolgári részvétel?
 • Tudtok rá példát mondani?
 • Milyen feltételei lehetnek? (pl. életkor?)
 • Részt vettetek már olyan eseményen, amely állampolgári részvétellel kapcsolatos?
 • Fontos? Nem fontos? Az állampolgári részvétel? Indokolni tudjátok?
 • Mit jelenthet az a kifejezés, hogy közérdek?

Háttér: Állampolgári részvétel feltételei, formái

 • Egy demokratikus ország működésének egyik legfontosabb része az állampolgári részvétel, ilyen például az, hogy négyévente elmennek az emberek szavazni a különféle pártokra aszerint, hogy kinek a programját támogatják és kit szeretnének az ország élén látni. Vagy elmennek egy népszavazásra, ahol egy adott kérdésben nyilvánítanak véleményt.
 • Magyar állampolgárság
 • életév betöltése
 • Akadály: közügyektől való eltiltás
 • Parlamenti, önkormányzati választás
 • Népszavazás – részvétel és kezdeményezés
 • Közmeghallgatás – pl. a lakóhelyet érintő fontos ügyben
 • Egyéb – tüntetések, aláírásgyűjtések

Háttér: Közérdek

 • Társadalom egészének közös érdeke
 • Szubjektív
 • Önkéntes megegyezés a társadalom működési szabályairól
 • Különféle jogok védelmét vagy korlátozását jelenti

Bemelegítés 2: Közintézmények, közpénz 7-14. perc

Beszélgetés folytatása a tanár vezetésével, a kérdésekkel

Cél: a közintézmény, közpénz fogalmon túl a témában érvelésre bírni a diákokat

 • Mitől lesz egy intézmény közintézmény?
 • Mivel foglalkoznak a közintézmények?
 • Milyen közintézmények találhatók a lakóhelyeteken? Tudtok példát mondani?
 • Hogy néz ki a közintézmények működése és finanszírozása? Fontos ezt tudni? Miért?
 • Mit jelent az, hogy közpénz? Mondjatok rá példákat!
 • Fontos-e azt tudni, hogy az állam hogyan költi el a befizetett adót? Miért?

Háttér: Közintézmény

 • Közfeladatot látnak el
 • Közpénzből működnek
 • Iskola, kórház, minisztérium, önkormányzat, kormányhivatalok, adóhatóság, rendvédelmi szervek
 • Hasonló, bár nem közintézmény: részben vagy egészben állami tulajdonban álló cégek, pl. Szerencsejáték Zrt., MVM Magyar Villamosművek
 • Közintézmény alapfinanszírozása: közpénzből történik, azaz a befizetett adókból és az állam egyéb bevételeiből (pl. államkötvény eladásából, EU-támogatásokból)

Aktivizálás: Közérdekű adat fogalom bevezetése 15-20. perc

 • Minden diák kap egy A5-ös lapot
 • Táblára írjuk fel, hogy közérdekű adat, illetve nem közérdekű adat
 • Közérdekű adat. Hallottátok már ezt a kifejezést? Mindenki írjon fel egy olyan adatot, ami szerinte közérdekű adat!
 • 2 perc után gyűjtsük be a lapokat
 • A diákok 2 fős csoportokban húzzanak egyet a begyűjtött lapokból (így megmarad a beadott lapok fele, azokat tegyük félre!
 • Párban beszéljétek meg és döntséket el, hogy a lapon, ami szerepel, az közérdekű adat-e, és tegyétek fel a megfelelő felirat alá a táblára!
 • 3 perc után figyelmeztetés, hogy kerüljenek fel a feliratok

Továbblépés: Közérdekű adatok 21-27. perc

Beszélgetés folytatása a tanár vezetésével, a kérdések alapján Cél: a közérdekű adat fogalmának megismerése, fontosságával

kapcsolatos vélemények

 • Mit jelenthet az, hogy közérdekű adat?
 • Miért fontos, hogy bárki hozzáférjen?
 • Fontos ez egyáltalán?
 • Az általatok ismert közintézményeknél milyen közérdekű adatra lehetne rákérdezni? Miért lenne ez hasznos?

 

Háttér: Mi a közérdekű adat?

 • A közérdekű adat egy közintézmény vagy állami, részben állami tulajdonú cég tevékenységére vonatkozó adat, amely a közfeladat ellátásával kapcsolatban keletkezett és valamilyen módon vagy formában rögzítették.
 • Ilyen intézmények például a minisztériumok, a helyi önkormányzatok, a parlamenti pártok, egyetemek, iskolák, kórházak, a köztévé és a közrádió, kormányhivatalok vagy az adóhatóság és a rendvédelmi szervek. Őket nevezzük összefoglaló néven adatgazdának.

 

Háttér: Mi lehet közérdekű adat? 

 • Közérdekű adatok lehetnek szerződések, különféle számadatok és táblázatok, például az intézményben dolgozók fizetéséről vagy arról, hogy mennyit költött az intézmény, vagyis a költségvetésre vonatkozó adatok, továbbá a beszállítók listája (például ki üzemelteti a menzát az iskolában), de akár egy önéletrajz is, abban az esetben, ha a dokumentum szakmai tartalmára vonatkozó kérdéseink vannak, például az érintett személy szakmai végzettsége.

Páros feladat: Közérdekű adatok beazonosítása 28-32. perc

 • A diákok 2 fős csoportokban húzzanak egyet a megmaradt begyűjtött lapokból
 • Párban beszéljétek meg és döntséket el, hogy a lapon, ami szerepel, az közérdekű adat-e, és tegyétek fel a megfelelő felirat alá a táblára! Ha a korábbi feliratok közül van olyan, amit áthelyeznétek, azt is tegyétek meg!
 • 3 perc után figyelmeztetés, hogy kerüljenek fel a feliratok

Tanári előadás: Ki és hogyan igényelhet közérdekű adatot? 29-34. perc

 • Magyarországon bárki megteheti, nem kell betölteni hozzá a életévet, történhet szóban (bemenni az intézménybe), írásban (levélben) vagy elektronikus úton (e-mailben). Ehhez nincs szükség jogi segítségre és nem is kell érintettnek lenni az adott ügyben (pl. ott laknunk).
 • Ha valaki közérdekű adatot igényel, és az adatgazda nem tudja pontosan és jogszerűen megindokolni, hogy ezt miért ne teljesítené, akkor – szintén a törvényben szabályozott időn belül– ki kell adnia az adatot.
 • Ha magyarországi intézménytől szeretnénk közérdekű adatot igényelni, akkor erre rendelkezésre áll a org weboldal is
 • Ha EU-s intézménytől szeretnénk közérdekű adatot igényelni, akkor erre rendelkezésre áll az AsktheEU.org weboldal is

Háttér: Melyik módszer a legjobb az adatigénylésre?

Kiegészítő a tanári áttekintés Ki és hogyan igényelhet közérdekű adatot?  blokkhoz

 • Megtehetjük, hogy egyszerűen csak bemegyünk az önkormányzathoz (vagy a nekünk tetsző adatgazdához) és azt mondjuk „Közérdekű adatot szeretnék igényelni”. Ekkor a jegyző – vagy bárki illetékes – ezt az igényt írásban rögzíti és el is indult a
 • Szerencsésebb, ha inkább írásban tesszük, ez lehet egy egyszerű levél vagy e-mail vagy pedig az ezt a célt szolgáló weboldalak használata. Ekkor írásban megadjuk, hogy a törvény által biztosított jogunkkal élve kérünk ki adatot, nagyon pontosan és konkrétan megjelölve, hogy mit is szeretnénk.

Összefoglaló és lezárás 35-45. perc

 • A diákokkal közösen nézzük át a táblára kikerült feliratokat, hogy helyesen kerültek-e a megfelelő csoportba.
 • Kérdezzük meg a diákokat, van-e kérdésünk az elhangzott fogalmakkal kapcsolatban.
 • Amennyiben van rá időnk, eszközünk, mutassuk meg a KiMitTud és AsktheEU

Házi feladat lehetőségek, feldolgozási lehetőségek

 1. A diákok egyénileg vagy 2 fős csoportokban közvetlen környezetükben keressenek 5 adatgazdát, nézzék meg, szerepel-e a KiMitTud oldalán, és ha nem, akkor küldjék azt be az oldal számára.
 1. A diákok 2 fős csoportokban találjanak ki közérdekű adatigénylést, próbálják megfogalmazni a kérdést és kitalálni, hogy melyik adatgazdának kell azt elküldeniük.
 1. A diákok regisztráljanak a KiMitTud vagy az AsktheEU oldalra és adjanak be adatigénylést a közvetlen környezetükkel kapcsolatban.

ISMERTETŐ

Életveszélyes a tavaly felújított játszótér, ahol a haverokkal lógni szoktunk, hogy lehet ez? Mennyibe kerülhet a most épülő stadion? Vajon hány iskolában lehetne ennyi pénzből sokkal menőbb tornaterem? A segédanyag célja, hogy a diákok megismerhessék a közérdekű adat fogalmának tartalmát, azt, hogy miért fontos, hogy állampolgárként lehetőségük van a közérdekű adatokhoz hozzáférni, milyen módon juthatnak hozzá a közérdekű adatokhoz és mit tehetnek vele, mit érdemes tenni azokkal.

ÓRAVÁZLAT

Kapcsolódó anyagok
veddki_helsinkimenekultugyi-1