Milyen IKSZes tevékenységet végezzek? – Segédanyag az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítéséhez

Kezdőlap / / / / / / Milyen IKSZes tevékenységet végezzek? – Segédanyag az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítéséhez

OKTATÁSI SEGÉDANYAG

NIOK Alapítvány oktatási segédanyaga az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítéséhez

NIOK AlapítványA NIOK Alapítvány oktatási segédanyaga az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítéséhez

Óra címe:

 

Milyen IKSZes tevékenységet végezzek?
Kerettantervi kapcsolódás: nevelési célok és kulcskompetenciák fejlesztése
Ajánlott időkeret 2 x 45 perc (ha van rá mód: egymást követő óra)
Ajánlott évfolyam: 9. (mikor először találkoznak az IKSZel a diákok)
Az óra anyaga Sematizált formában példákon és gondolkodtató kérdéseken keresztül bemutatni, hogy milyen színes a civil paletta, mennyi mindet lehet tenni. Az IKSZes tevékenység érdeklődési körnek megfelelő kiválasztásának megkönnyítése.
Oktatási módszertan csoportmunka, egyéni munka (A csoportokban lévő diákok ideális létszáma: 5-6 fő)
Tanterem berendezése székek körben, biztosítva, hogy csoportokba is könnyen tudjanak rendeződni
Az óra közvetlen célja A két óra végére a diák be tudja azonosítani, hogy ő milyen területen, szervezetnél szeretné teljesíteni az IKSZet és ezt a második óra végén kapott mini kérdőíven meg is jeleníteni. Az óra célja segítséget nyújtani a diákok számára, hogy megtalálják helyüket a civil szervezetek között.

  1. Az IKSZel szembeni hárító magatartás csökkentése.
  2. A diák fedezze fel, hogy megközelítőleg milyen téma érdekli, mi az a társadalmi, helyi, globális probléma, ami megérinti és amiért tenne is. Miért lehet hasznos az ő IKSZes munkája az érintettek és saját maga számára?
  3. Ráébressze a diákot arra, hogy „ha már kötelező az IKSZ (és ez kikerülhetetlen)” akkor ebben is tud olyan tevékenységet választani és végezni, ami értékes, hasznos, amitől fejlődik, ügyesebb lesz valamiben, tapasztalatot szerez.
Előzetes tapasztalat-, tudás-, érték ismeret Az IKSZről való hivatalos alaptudnivalók. (Hány órában kell elvégezni, hogyan igazolható, az érettségire való bocsátás feltétele..stb.)
Fejlesztendő képességek Választás, saját érdeklődés felfedezése, nyitottság, közösségi aktivitás, egymás véleményének tiszteletben tartása, egymás mondandójának meghallgatása, kreativitás
Értékek segítés; hasznos, amit tudok; idő értékes és értelmes eltöltése mások és saját magam hasznára
Tanári előkészület képek kinyomtatása; hátoldalukat az adott témakörnek megfelelően színkóddal ellátni; (szabadon az iskolai IKSZes tevékenységekhez illeszkedően); példa tevékenységek és mini kérdőívek kinyomtatása; projektor; laptop, videó linkjét előre beállítani; diákokkal közösen a szünetben átrendezni a termet vagy csoportmunkára alkalmas teremben tartani az órát

 

Tanári tevékenység instrukció Tanulói tevékenység/Munkaforma Szemléltetés Eszközök Idő/perc
1. óra
Óra szakasza: ráhangolódás
„A” opció, ha az osztályban nagyon nagy az ellenállás az IKSZel szemben: próbáljuk ezt oldani azzal, hogy megtudjuk pontosan „mi a bajuk”vele? Vannak-e félelmeik? Miből fakad az ellenállás? (10-11eseknél feltétlenül, 9.-nél kevésbé)
Mindenkinek ad egy postitet és elmondja, hogy erre 2 percük van
(Erre az óra végén visszatérünk és reflektálunk mennyire fordult pozitívba.)
Írj fel a papírra két olyan érzést, véleményt, ami most benned van az IKSZ teljesítésével kapcsolatban.

 

Egyéni munka, felragasztja a falra a kijelölt helyre postitek, kijelölni egy felületet, amire rá lehet ragasztani a postiteket 5
„B” opció: Ha alapvetően nincs ellenállás az IKSZel kapcsolatban, akkor az „A”opció kihagyható.
Elmondja pár mondatban, hogy ez egy rendhagyó óra, nem feladatot kell teljesíteni, nincsenek jó válaszok és mindenki elmondhatja a véleményét, amit a többiek hallgassanak meg. Az óra célja, hogy találjanak olyan IKSZes tevékenységet, amit szívesen csinálnának. A választásukat segíti. Körben ülnek 2
Óra szakasza: téma feldolgozás
Elmondja a kép kiválasztásának szempontjait. Mindenki válasszon egy olyan képet, amibe bele tudja magát képzelni. Ne azt a képet válaszd, ami tetszik, hanem olyan helyzetet válassz, amiben szívesen lennél, amit szívesen csinálnál, amiben kipróbálnád magad.
(Ha valaki pont azt a képet választaná, amit egy másik diák, akkor ketten is választhatják ugyan azt, de ezt az elején nem mondjuk meg nekik, csak ha felmerül.)
Felállnak és mindenki választ egy képet

 

képek (1. melléklet) képek a földön vagy egy összetolt asztalon

 

5
opcionális: Elmondhatja, hogy melyik csapat hova üljön. Rendeződjetek 4-6 fős csoportokba az alapján, hogy milyen színt találtok a kép hátulján. (Ha 2fős csapat alakul, akkor őket rakjuk össze egy másik csapattal. Ebben az esetben mindkét témához tartozó tevékenység kártyát osszuk ki a csaportnak.) Csoportokba rendeződnek a képek alapján.
Felírja a kérdéseket a táblára vagy kivetíti. Elmondja az instrukciót. Mindenki mondja el a csoport többi tagjának maximum 3 mondatban, hogy miért azt a képet választotta. Figyeljetek, hogy mindenkire kerüljön sor.

Segítő kérdések:

– Milyen tevékenységet jelenít meg a kép?

– Miért érzem/érezném jól magam, amikor ezt csinálom?

– Kinek lehet hasznos?

Mindenki elmondja a csoporton belül, hogy miért ezt a képet választotta.

 

táblán vagy kivetítve a kérdések tábla vagy projektor és laptop 10
Opcionális tevékenység:

Tanár körbejár a csoportok között, belehallgat, segíti a gondolkodást. (Segítő kérdések:…)

Írjátok fel egy lapra, hogy mi a közös ezekben a tevékenységekben, miért ugyan azt a színkódot kaptátok és találjatok egy gyűjtőfogalmat. Lapra ráírják üres lap vagy füzet
Elérni kívánt cél: A kép kiválasztásnál elképzelje, felismerje, hogy milyen tevékenységben tudná szívesen elképzelni magát. Fotó, eszköz arra, hogy kis csoportokat képezzenek hasonló érdeklődési körű diákok az osztályban és együtt tudják feldolgozni a témát.
Kiosztja a példa IKSZEes tevékenységkártyákat a csoportoknak. Elmondja, hogy ezek kitalált példák.

Választás megkönnyítéséhez segítség nyújtása:

Mindenki válasszon egyet.

Válasszák ki a legtöbb szavazatot kapottat.

Tanár körbejár.

Válasszátok ki ezek közül vagy találjatok ki olyan saját tevékenységet, ami a legjobban tetszik nektek, amit a csoport legszívesebben csinálna együtt.

Miért éreznéd jól magad ebben a tevékenységben?

Miért csinálnád szívesen?

Miért tartod hasznosnak?

Kinek a hasznát szolgálja?

Csoportokban beszélgetnek. (2.melléklet) 10
Opcionális feladat: készítsetek egy rövid reklámszöveget az adott tevékenységnek. (+5 perc)
Figyel arra, hogy ne beszéljen túl sokáig egy csapat sem.
(Nem feltétlenül kell az összes kérdést feltenni.)
Válasszatok ki egy szószólót és mutassátok be a többieknek a választott tevékenységet.

Miért éreznétek jól magatokat ebben a tevékenységben? Miért csinálnátok szívesen?

Miért tartjátok hasznosnak?

Kinek a hasznát szolgálja?

Miért ezt a csoportot, tevékenységet választottátok?

10
Opcionális: Válasszatok ki egy szószólót, aki elmondja a reklámot.+10 perc
Szavazzatok, hogy melyik tetszett a legjobban. Megszavazzák 3
Opcionális feladat: Írjátok át úgy a választott tevékenységet, hogy azt az osztály együtt tudja végezni. Akció terv táblázat kivetítve, vagy a táblára felrajzolva
Elmondja, hogy folytatjuk a következő órán.
Elérni kívánt cél: Találjanak olyan tevékenységet, ami izgalmas, alakítsanak ki pozitív attitűdöt és a többi csapattól is halljanak további pozitív üzeneteket.

 

2. óra
Tanári tevékenység Instrukció Tanulói tevékenység/Munkaforma Szemléltetés Eszközök Idő/perc
Óra szakasza: ráhangolódás
Csapatokra osztja az osztályt: körbe ültetett gyerekeknek sorra A, B, C, D… betűket vagy 1, 2, 3, 4… számokat ad, miközben rájuk mutat. Annyi betűt vagy számot ad, ahány csoportot szeretnénk. Keressék meg az „A”k az A-kat…és így tovább. Mindenki megtalálja a csapatát és választanak egy helyet az osztályteremben. 3
Opcionális: Ha a két óra egymás után zajlik, akkor ugyan azokba a csapatokba is visszaülhetnek. 1
Bevezetésként pár szót elmond a civil szervezetekről. Olyan társadalmi csoportosulás, amely nonprofit módon, a kormányzattól függetlenül, önkéntes alapon a közjó előmozdítására törekszik. Önszabályozó, intézményesült önszerveződés.

Felhasználható hozzá a háttéranyagban lévő általános leírás a civil szektorról.

3
Kivetíti a videókat egymás után. Most meg fogunk nézni négy videót, amely civil szervezeteket munkáját mutatja be. Közösen megnézik a videókat. Videó Projektor, laptop, vetítővászon. Témakörökhöz megadott videók (3.melléklet) annyi videó, ahány csoportunk van. 15
Minden csoportnak ad egy videót (vagy ők választanak) és a feladat kiadása után kivetíti a kérdéseket a falra.

Körbe jár a csapatok között, kérdésekkel segíti a munkájukat.

Opcionális: Az lesz a feladatotok, hogy meggyőzzétek a másik csapatot, hogy a videóban látott tevékenység a leghasznosabb. Kérdések kivetítve, kinyomtatva vagy a táblára írva projektor, laptop

papír, toll

15
A következő kérdésekre fogalmazzatok meg egy mondatos válaszokat. Írjátok le egy papírra:

– Milyen alapprobléma jelent meg a videóban? Mire reagál a videó?

– Milyen választ adott rá a civil szervezet/személy?

– Ti milyen megoldást javasoltok?

További segítő kérdések:

– Mi lepett meg?

– Gyűjtsétek össze, hogy kinek lehet hasznos.

– Milyen tevékenységeket lehet csinálni a szervezetnél? Mit élveznétek ti?

– Te hogy segítenél a kiválasztott csoportnak/ügynek?

– Képzeld el, hogy mit tudnál te konkrétan csinálni az adott szervezetnél!

– Miért lenne itt a legjobb tevékenykedni?

– Mit tudnátok ti és a többiek (akár az egész osztály) segíteni, csinálni a szervezetnél / tenni ebben a témában

Segítségnek kirakhatja a képeket, az első óráról (ha volt olyan csapat, aki írt reklámszöveget, azt mellé lehet rakni). Opcionális: Tervezettek egy logót és szlogent a szervezetnek, tevékenységnek.
Cél: Hogy minél jobban elmélyedjenek a problémában, abban, hogy mit csinál az adott szervezet.
Elérni kívánt cél: A diákok bevonódjanak, átélhető, fiatalos, kedvébresztő képeket kapjanak arról, hogy milyen tevékenységeket csinálnak a civilek. Van egy olyan világ, ami nem profitot termel, hanem valós problémákra ad válaszokat. Az IKSZes vagy általában a segítő tevékenység nem csak arról szól, hogy a másiknak segítek, hanem arról is, hogy nekem miért jól, miért érzem jól magam, mit tanulhatok.
Opcionális: Kiosztja, hogy melyik csapat melyiket győzi meg. Most az „A” csapatnak 3 perce van, hogy meggyőzze a „D” csapatot, majd a „D” csapat próbálja meggyőzni az „A”-t.

(B-C, C-B)

15
Felszólítja a csapatokat egyenként. Válasszatok ki egy szószólót, aki bemutatja, hogy milyen válaszokat adtatok a kérdésekre. 8
Összeszámolja melyikre szavaztak a legtöbben és felírja a szavatok számát a táblára. Ha holnap reggel kezdenéd az IKSZet melyiket csinálnád legszívesebben a bemutatott tevékenységek közül?

Tegye fel a kezét, aki az „A” csapat tevékenységére szavaz!

Kézfeltartással szavaznak. 5
Opcionális (ha a meggyőzés a feladat): Megszavaztatja a legjobbat. Összeszámolja melyikre szavaztak a legtöbben és felírja a szavatok számát a táblára.

Elmondhatja, hogy megkérhetik az IKSZes tanárt (ha nem ő az), hogy szervezzen nekik ilyen tevékenységet.

Mindenki szavazzon, hogy melyik tevékenység győzte meg a legjobban.

Tegye fel a kezét, akinek az „A” csapat tevékenysége tetszett a legjobban. (…és így tovább)

Kézfeltartással szavaznak. Tábla 5
Opcionális: Ha itt merül fel először, hogy közösen csinálna valamit az osztály, akkor írják át úgy a választott tevékenységet, hogy azt az osztály együtt tudja végezni. Hogyan valósítanátok meg? Hogy kezdenétek hozzá?

Ki-mit csinálna?

Milyen feladatok merülnek fel?

Készítsetek akció tervet!

Akció terv táblázat kivetítve, vagy a táblára felrajzolva.
Elérni kívánt cél: Elgondolkodtatás. Távolságtartás, haszontalanság érzetet csökkentése. Adott probléma egy szeletéről elgondolkodik a diák, hogy mit tehetne ő a megoldás érdekében. Hárítás kezelése. Lásson az IKSZes tevékenységben valamit, ami számára érdekes (ebben segíti, hogy meghallgatja társainak mi az érdekes). Az egész osztály lássa, hogy mennyire sok féle módon lehet az IKSZet teljesíteni.
Kiosztja a kérdőíveket majd beszedi a kitöltött lapokat (ha nem ő a felelős, akkor az IKSZes kollégának tovább adja.) Mindenki egyénileg gondolkozzon el azon, hogy ő milyen tevékenységet végezne szívesen és jelölje be. Többet is választhattok. Visszatérnek az egyéni munkához, kitöltik a mini kérdőívet IKSZ mini kérdőív (4.melléklet) 3
Opcionális lezárás (1 óra „A” opció esetén: visszautal a kis cetlikre felírt IKSZes véleményekre.

 

1. Melléklet

(a képek letölthetőek – jobb egérgomb, kép mentése másként)

1. Zöld

ultetes ujrahasznositas turazastermeszetes-arcapolas macska lovakkutyasetaltatas fotozas allatkert

2. Egészségügy

hajlektalan jatek-kisgyermekkel kerekesszekes-segitseg mentoautoorvosujszulott Doctor blood pressure exam

3. Kulturális, közösségi

afrikai-kultura enekes fesztival gitaros gyerekek jatek-gyerekekkel keleti-kultura kezmuvesseg kiallitas koncert konyvtarNy Nordisk mode, Catwalk Foto: Benjamin Suomela/norden.orgmozi muzeum szinjatszas tablajatek tabor tancolo-lany tervezes-es-rajzolas videozas

4. oktatás

Carpenter workshop, Paris iras iskolai-csoport kestes-kreativ kirandulas-vezetes olvasas rajzolas szamitogep youtube

5. polgár és katasztrófavédelem-bűn és balesetvédelem

GUANTANAMO BAY, Cuba Troopers assigned to Joint Task Force Guantanamo unload Meals Ready to Eat and water that were staged at the Cuzco Barracks here in preparation for Hurricane Gustav here, Sep. 2, 2008. idegennyelvek rendorseg testedzes tuzolto

6. sport, szabadidő-idősekkel, gyerekekkel

arcfestes festes-gyerekekkel foci futas futo-verseny jatszo-gyerekek jegkorcsolya joga-torna kerekeszekes-sport korcsolyazas kosarlabda kozos-torna mountain-bike szabadidos-tevekenyseg-gyerekekkel szamitogepes-jatek varras

7. szociális és jótékonysági

bevizsgalas-gyumolcs etelosztas fozes idosek info-pult jatszoter kotesA Syrian migrant sutes szegeny-gyermek takaritas tapetazas tarsasjatekok telefonos-tanacsadas tisztit vasarlas

2. Melléklet

Tevékenység kártyák

(a kártyák letölthetőek – jobb egérgomb, kép mentése másként)

23 a-budapesti-gyermeksegely-alapitvany akadalymentes-posta a-kutyamenhelyen-elo-allatok alapitvanyunk-sportnapot-rendez-a-somodi-nehezsorsu-gyerekeknek bonmegelozes csak emlekszel-meg-az-onfeledt-jatekra-a-bolcsodeben erdekel-a-kornyezeted erdekel-a-maja-kultura erettsegi jol-beszelsz jo-vagy-matekbol--irodalombol kiadvanyt-keszitonk-ovodasoknak kijott-a-nyomdabol-az-ehavi-bohondi-alapitvanyi-hirek kinottel-a-jatszoterezesbol kolonleges-nonap-budakalaszon kozert lovas-rendezvenyre-hivtunk-tobb-mozgasszervi-es-ertelmi-fogyatekos-gyermeket-fiatalt manhattan opera patak-tisztitas shopping sok-idos-egyedol-vagy-szeretteitol-tavol-elo-nehezen-kommunikalo-beteg-kenytelen-egy-betegseg-miatt-napokig_-hetekig-korhazban-tartozkodni. sokszor-elgondolkozol-amikor-hajlektalan-embert-latsz-hogyan-segithetnel sportolni-kerekesszekben szeretnel szeretnel-1 szeretsz-a-youtubeon szeretsz-fozni szeretsz-gyerekekkel-foglalkozni szeretsz-kerteszkedni szeretsz-korizni szivesen-fenykepezel szuperol-ertesz-a-szamitogepekhez ujra-kiontott-a-duna vak-emberek-vezetese-muzeumban van-olyan-tema-amirol-szivesen-olvasol

3. Melléklet

Videók: (Minden videó érthető nyelvismeret nélkül is.)

1. Hajléktalanság:

Budapest Bike Maffia: Fiatal kerékpárosok hívtak életre 2011 karácsonyán. Adománygyűjtés, majd ezeknek az adományoknak kerékpárral való kiszállítása rászorulók részére. Közösségi főzéseket szerveznek, más civil szervezetek bevonásával. Itt az önkénteseinek adomány alapanyagokból meleg ételt készítenek, amelyet még frissen bedobozolnak, és hajléktalanoknak, családoknak szállítják ki kerékpárral. Krízis helyzetben lehet rájuk számítani. Már több Magyarországi városban működnek.

2. Állattartás:

Egy szomszéd bosszúból kivágta a ló nyelvét, de állatvédők megmentették az életét (néhol angol-magyar felirattal).

3. Környezetvédelem:

Klímaváltozás: Greenpeace Mentsd meg a Antarktiszt kampányának videója (angol):

Környezetvédelem, műanyag szemét. Coca-cola kampány (angol)

4. Különféle apró segítségek a mindennapokban:

Civil aktivitás (német)
http://sodafilm.at/videos/zara.htm

5. Ötletből valóság. Mozgássérült:

Játszótér átalakítása, úgy hogy a sérült gyerekek is tudjanak társaikkal játszani (angol-magyar felirattal):

6. Internet:
Internetes sértegetés (Kék Vonal):

Internet függőség:

Biztonságos internet használat:

7. Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása:

8. Integrált nevelés:

9. Egy kávé ajándékba: 1.21 mp ig.

10. Élő könyvtár:

11. Idősek:

Brit Vöröskereszt kampánya. Minden krízis személyes:
https://www.youtube.com/watch?v=fZfdS_R647M (feliratozás alatt)

További példák civil szervezeti aktivitásokra: http://adhat.hu/kereses/szervezet

Német videó az állampolgári aktivitásról, kurázsiról (nyelvismeret nélkül is egyértelműen érthető):
http://sodafilm.at/videos/zara.htm

4. Melléklet

Tevékenységválasztó kérdőív

NIOK_IKSZes tevékenységválasztó_

Példa akcióterv táblázat

page_17

TEVÉKENYSÉGVÁLASZTÓ

Tevékenységválasztó

ikszes-tevekenysegvalaszto_szines

ISMERTETŐ

Az iskolai közösségi szolgálat amellett, hogy kötelezően elvégzendő követelményként áll a diákok előtt különleges lehetőséget tartogat a diákok számára. A jól kiválasztott IKSZes tevékenység során kipróbálhatják magukat egy számukra új, ismeretlen helyzetben, szerepben vagy éppen elmélyíthetik tudásukat és tapasztalatot szerezhetnek egy olyan szakterületen, amire tanulmányaikkal készülnek. A tananyag játékos, csoportos feladatokon keresztül ehhez a választáshoz ad útmutatót.

OKTATÁSI SEGÉDANYAG

TEVÉKENYSÉGVÁLASZTÓ

Kapcsolódó anyagok
SONY DSCveddki_niok